Assertiivisuus ja suoruus – 6 vaikutusta

Assertiivisuus (jämäkkyys, suoruus)

Assertiivinen käyttäytyminen perustuu terveeseen itsekkyyteen, jonka mukaisesti kaikissa tilanteissa sinulla on tarpeita ja oikeuksia, jotka pitää tyydyttää. Niin myös muilla osapuolilla. Sinulta vaaditaan jotain, mutta niin myös muilta.

Assertiiviseen käyttäytymiseen kuuluu omien oikeuksien puolustaminen, siten ettei toisen ihmisen oikeuksia loukata. Sitä on myös omien tarpeiden, halujen, mielipiteiden ja käsitysten ilmaiseminen suoraan, vilpittömästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Epäassertio, jämäkkyyden puute, väistyvyys

Epäassertiivisuutta on omien oikeuksien puolustamatta jättäminen, Väistyvyysomien tarpeiden, mielipiteiden, tunteiden ja käsitysten ilmaiseminen anteeksipyydellen, arkaillen, tai turhan vaatimattomasti. Sitä on myös haluttomuus ja kyvyttömyys ilmaista rehellisesti em. seikkoja. Epäassertio perustuu uskomukseen, että toisen henkilön tarpeet ovat tärkeämpiä kuin omasi, toisella henkilöllä on oikeuksia, mutta sinulla ei. Vähättelet ehkä omaa panostasi; toisilta vaaditaan enemmän. Ehkä haluat olla mukava ja harmiton?

Aggressiivisuus

Assertiivisuus -suoruus- sekoitetaan usein aggressiivisuuteen. Aggressiota on omien oikeuksien puolustaminen toisia loukkaavalla tavalla. Sitä on myös välinpitämätön, tai väheksyvä suhtautuminen muiden tarpeisiin, mielipiteisiin, tunteisiin tai käsityksiin. Omien tavoitteiden epäasiallinen ilmaiseminen kuuluu tähän kategoriaan.

Aggressio

Aggressiivisuus vuorovaikutuksessa perustuu uskomukseen, jonka mukaan omat tarpeet ovat tärkeämpiä kuin muiden. Sinulla on enemmän oikeuksia esimerkiksi asemasi, ikäsi, tai johtajuutesi vuoksi. Sinun panoksesi on suuri ja sinulta vaaditaan enemmän kuin muilta.

Joskus aggressiivista käyttäytymistä perustellaan alisteisella asemalla. Työpaikalla tai vaikka kaupassa käyttäydytään tylysti ja piittaamattomasti. Ajatellaan, että huonoksi koettu tilanne oikeuttaa tähän: ”Minulla on hiton kova kiire, pomo painaa päälle”, ”Minua simputetaan, annan takaisin”.

Aggressiivisuus tuottaa jossain tilanteissa välitöntä positiivista palautetta, mutta on organisaatiolle myrkyllistä. Jos esimies karjuu, ja saa tällä tavalla tahtonsa nopeasti läpi, voi syntyä kokemus onnistuneesta vaikuttamisesta: Tämähän toimii!

Pitkällä aikavälillä aggressiivisesta viestinnästä seuraa haittoja: Psykologiset työsopimukset ja lojaliteetti murenevat. Innovatiivisuus kärsii aggressiivisessa ympäristössä, koska aivot virittyvät taistele tai pakene -tilaan. Näkökulmat kapenevat ja ajattelu lukittuu.

Aggressiivisuus tuottaa aggressiivisuutta. Jos aggression ja turhautumisen ilmaisemiselle ei ole tilaa, sitä ilmaistaan passiivis-aggressiivisesti; pitäkää tunkkinne, ei kuulu minulle.

Esimerkkitilanne: Kirjoitusvirheitä vilisevän tekstin vieminen takaisin kirjoittajalle

Assertio

”Kuule Ville, haluaisin sinun tarkistavan tämän tekstin kieliasun, koska siinä on paljon virheitä.”

Epäassertio

Keksit tekosyyn, jolla vältyt viemästä tekstiä takaisin

tai

”mmm… nnn… minä olen, tuota, tainnut … kirjoittaa kovin epäselvästi, mutta olisiko sinulla niinkuin mitään … mahdollisuutta ehtiä korjaamaan … tähän tulisi vain pari pientä korjausta…

Aggressio

”Käsittämätöntä, että minulle kehdataan tuoda allekirjoitettavaksi tällaista roskaa. Tässähän ei muuta olekaan kuin virheitä!”

Epäassertion vaikutukset itseen:

Lyhyellä välillä mukavalta tuntuvia:

 • Ahdistuneisuuden väheneminen
 • Pelastuminen syyllisyydentunnoilta
 • Itsesääli
 • Marttyyrin ylpeys

Pitkällä välillä:

 • Vihaa, jännitystä, itsesääliä
 • Itseluottamus ja kyky toimia heikkenee
 • Fyysisiä stressin oireita

Paradoksaalisesti, henkilö, joka alun perin pyrki miellyttämään ja olemaan pidetty käyttäytymällä epäassertiivisesti, päätyy usein olemaan vähemmän pidetty ja kunnioitettu. Epäassertio vaikuttaa kuten aggressiivisuus: Ensin tuntuu hyvälle, mutta sitten asiat alkavat mennä pieleen.

Epäassertiivisuuden vaikutukset organisaatiossa:

Konflikteja ei saada selvitettyä niin, että kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä

Vaikeat päätökset jäävät kokonaan tekemättä tai niitä lykätään

Aloitteita tehdään harvoin; vanhentuneita menettelytapoja pidetään yllä, menetetään tilaisuuksia.

Miksi kannattaa olla assertiivisempi?

Koska assertiivisuus lisää assertiivisuutta, todennäköisesti ihmiset työskentelevät kanssasi, eivät sinua vastaan.

Saavutetaan laadullisesti hyvä ratkaisuja, vaivatta toteutettavia päätöksiä, ja yksiselitteisiä sopimuksia.

 1. Paremmat mahdollisuudet omien tarpeiden tyydyttämiseen
 2. Kasvanut terve itseluottamus
 3. Lisääntynyt luottamus muihin
 4. Lisääntynyt vastuu omasta käytöksestä
 5. Lisääntynyt aloitekyky
 6. Voimien säästyminen

-> positiivinen kierre

Assertiivisuutta on varhainen välittäminen ihmisistä ja asioista, sekä ongelmiin tarttuminen, kun ne ovat vielä pieniä.

 

 

Tekstin ajatukset on koottu useista eri lähteistä

 

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Assertiivisuus ja suoruus – 6 vaikutusta”

 1. Onpa hyvin kirjoitettu teksti, kiitos tästä! Tästä oli paljon apua että opin ymmärtämään omaa käyttäytymistäni, ja jotta voin kehittää itseäni. 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *