Koherenssi – Eheys työssä, äänite 1:38

Koherenssi vaikuttaa oleellisesti työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Koherenssin vahvuus ehkäisee pahoinvointia ja sairauspoissaoloja.

•Eheyden (vrt. ”Olla hajalla”) kokemus muodostuu
kolmesta osa-alueesta:
Merkityksellisyys; toiminta on mielekästä, tarkoituksenmukaista, arvokasta
Ymmärrettävyys; työ on loogista ja selitettävää, perusteltua
Hallittavuus, vaikutettavuus; voimavarat ja osaaminen riittävät haasteisiin.

Alkuperäinen lähde: Aaron Antonovsky 1970