Muutosjohtamismietteitä, äänite 4:27

Klikkaa palkin vasenta päätyä.

Tässä puheenvuorossa käsitellään neljää muutosjohtamisen näkökulmaa: Yhteistä tahtotilaa, Johtamisen merkitystä, Osallistamista ja suunnitelmallista hankkeen eteenpäin viemistä.