Strategiaprosessin tuki

Kuvaus: Räätälöity tuki organisaation vuosisuunnittelua, tai lähivuosien suunnittelua varten.

Tarve tai tilanne: Fasilitoitu työpaja strategian luomiseksi tai sen konkretisoimiseksi. Auttaa johtoa viestimään ja avaamaan dialogia. Lisää sitoutumista.

Kohderyhmä: Esimiehet ja asiantuntijat

Kesto: Tilanteen mukaan