Kouluttajakoulutus

Kuvaus: Kouluttajakoulutus, Train the Trainer

Tarve tai tilanne: Sopii esimerkiksi muutosagenttivalmennukseen. Miten suunnittelen ja toteutan toimivan työpajan? Lisää varmuutta ja hallittavuutta sisäisiin tilaisuuksiin. Työkaluja ja menetelmiä vetäjille ja kouluttajille.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat, valmentajat, muutosagentit

Kesto: 4-8h, 1-3 kertaa

Fasilitoinnin perusteet

Kuvaus: Luovia ja hauskoja sekä tuottavia ryhmätyömenetelmiä esimiehille ja vetäjille. Voidaan opetella vastaisen varalle, tai käsitellä jotain ajankohtaista asiaa samalla. ’Kaksi kärpästä yhdellä iskulla’.

Tarve tai tilanne: Lisää luovuutta ja notkeutta palavereihin. Irti kokousrutiineista. Miten voisin olla parempi vetäjä, vaikken olekaan hauskuuttaja?

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 4-8h

Toiminnan suunnittelutyöpaja

Kuvaus: Tavoite on tiedossa, mutta miten mennä sinne yhtenä ryhmänä? Osallistava ja voivavaroja vapauttava työpaja, jossa tilaisuuden juoksutuksesta huolehtii ulkopuolinen ammattilainen.

Tarve tai tilanne: Fasilitoitu työpaja konkreettisen suunnitelman luomiseksi tai sen konkretisoimiseksi. Auttaa johtoa viestimään ja avaamaan dialogia. Lisää sitoutumista.

Kohderyhmä: Esimiesryhmät, työryhmät

Kesto: 2-6h