Räätälöity juttu

Ehkä mikään valmiista vaihtoehdoista ei osu? Tai ette vielä tiedä, mistä aloittaa ja mitä voisi kokeilla?

Näillä sivuilla esitellyt valmiit ratkaisut on kuvattu asiakkaiden avuksi. Ne toteutuvat vain harvoin juuri sellaisinaan. Siksi pieni ja joustava asiantuntijayhteisö voi olla juuri oikea yhteistyökumppani organisaatiollesi.

Kerro mistä kenkä puristaa, tai mitä haluaisitte saavuttaa. Keskustellaan tilanteesta ja etsitään yhdessä toimiva malli ja konkretia!

Osaamisen johtaminen

Kuvaus: Valmennus HR-ammattilaisille ja organisaation esimiehille. Miten johtaa osaamista ja tietämystä? Mikä voisi olla omalle organisaatiolle sopiva malli?

Tarve tai tilanne: Ammattitaidon kehittäminen ja systemaattinen ylläpitäminen on tärkeää – eikö totta? Se on kuitenkin vaikea toteuttaa käytännössä. Etsitään yhdessä ratkaisuja ja keveitä työtapoja!

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2-8h

Yrityskulttuurin muuttaminen

Kuvaus: Valmennuksessa ja työpajassa käydään läpi yrityskulttuurin tunnistaminen, muuttaminen ja sovitaan seuraavista askeleista.

Tarve tai tilanne: Onko organisaation kulttuuri – arkinen tapa toimia ja ajatella – sitä mitä pitäisi? Mistä kulttuuri kumpuaa ja miten sitä voisi ohjata?

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2-8h

Työpsykologiaa työpaikan arkeen

Kuvaus: Valmennus: Mikä saa ihmiset toimimaan niin kuin he toimivat? Motivaatio, tiedonkäsittely, asenteet, arvot ja arkitoiminta? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä meille?

Arjen työn ja työyhteisön mekaniikkaa ja ymmärrystä meille kaikille.

Tarve tai tilanne: Työyhteisön toimintaa halutaan kehittää ja lisätä ymmärrystä ihmisten välillä.

Kohderyhmä: Esimiehet ja asiantuntijat

Kesto: 2-4h

Johtoryhmän käynnistys

Kuvaus: Uuden tai muuttuneen esimiesryhmän käynnistystilaisuus. Käydään läpi pelisäännöt, ryhmätyöroolit, tavoitteet ja roolit, kokouskäytännöt.

Tarve tai tilanne: Käynnistyvä avainhenkilöryhmä. Roolit epäselvät, tunnetaan toiset hieman pinnallisesti. Halutaan päästä laadukkaaseen ryhmätyöhön.

Kohderyhmä: Esimiesryhmät

Kesto: 4-8h

Esimiestyön ristiriitaiset vaatimukset ja niiden kohtaaminen

Kuvaus: Esimiestyö helpottuu kun siihen liittyvät rakenteelliset ja rooliin liittyvät jännitteet tulevat tutuiksi.

Tarve tai tilanne: Tietoisku erikseen tai osana muuta valmennusta. Auttaa ymmärtämään esimiehen roolin jännitteitä ja vähentää tarpeetonta stressiä.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2h

Esimiestaitojen itsearvio

Kuvaus: Johdettu työpaja, jossa oman arvion pohjalta tehdään kehityssuunnitelma ja autetaan alkuun. Sopii myös asiantuntijarooleissa ja tukitehtävissä oleville vaikuttajille. Suositellaan kytkettäväksi valmennuksen alkuun.

Tarve tai tilanne: Esimiestyön kehittäminen. Työhyvinvoinnin kehittäminen johtamisen avulla.

Kohderyhmä: Esimiehet ja asiantuntijat

Kesto: 2h