Motivoiva puheenvuoro

Kuvaus: Puheenvuoro: Mistä työn energiaa? Motivoiva alustus työpaikan suureen tai pieneen tilaisuuteen, kesto 20min…2h.

Tarve tai tilanne: Tilaisuus tulossa – puhujaa tarvitaan! Mistä potkua ja työn iloa? Miten vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä? Miten keventää tunnelmaa?

Kohderyhmä: Yrityksen tilaisuus

Kesto: 20 min-2h

Ihmiset muutoksessa

Kuvaus: Henkilöjohtaminen muutostilanteessa ja kehityshankkeissa. Työpaja ja valmennus esimiehille ja projektityön tekijöille.

Tarve tai tilanne: Muutos tulossa? Tietoisku ja keskustelu siitä miten ihmiset kokevat muutoksen ja miten kipuilua voi vähentää ja sitoutumista lisätä.

Kohderyhmä: Esimiehet, ihmiset muutoksen keskellä

Kesto: 2-4h

Työpsykologiaa työpaikan arkeen

Kuvaus: Valmennus: Mikä saa ihmiset toimimaan niin kuin he toimivat? Motivaatio, tiedonkäsittely, asenteet, arvot ja arkitoiminta? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä meille?

Arjen työn ja työyhteisön mekaniikkaa ja ymmärrystä meille kaikille.

Tarve tai tilanne: Työyhteisön toimintaa halutaan kehittää ja lisätä ymmärrystä ihmisten välillä.

Kohderyhmä: Esimiehet ja asiantuntijat

Kesto: 2-4h