Hissipuhe, Pitching

Kuvaus: Viestintä on tehokkainta kun se on pelkistettyä. Hissipuhe on lyhyt ja ytimekäs perusviesti, jota voi käyttää viestinnän ja keskustelun pohjana toistuvasti. Se on johdon ja muutoksen johtamisen työkalu.

Valmennuksessa tutustutaan hissipuheen käyttöön, tekemiseen ja sen pitämiseen. Katsomme videolta esimerkkejä ja treenaamme käytännössä. Parhaimmillaan tositilanteessa.

Tarve tai tilanne: Viestintä ja muutosviestintä. Motivointi. Sidosryhmät. Toimii myös mainiona johtoryhmätyön kehitysharjoituksena.

Voidaan helposti yhdistää erilaisiin laajempiin valmennuskokonaisuuksiin.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat, johto, johtoryhmät.

Kesto: 2-4h

Kuuntele tästä puheenvuoro hissipuheesta, ole hyvä!

Resilienssi, kimmoisuus

Resilienssi on tärkeämpää kuin koskaan ennen, sillä maailma muuttuu arvaamattomammin ja rajummin. Siksi tarvitsemme sietoa, muutoskuntoa ja kestävyyttä, eli resilienssiä. ”Sitkoa”

Kaikkeen arvaamattomaan ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta varautua ennakolta, vaan on kehitettävä joustavuutta ja kestävyyttä. Resilienssi auttaa juuri näiden asioiden kanssa.

Mitä Sinun työpaikallasi pitäisi tehdä ihmisten ja toimintamallien resilienssin lisäämiseksi?

Voimme yhdessä tehdä paljon avuksenne, ota yhteyttä!

Resilienssi näkyy myös luonnossa

________________________________________
The future ain’t what it used to be. Yogi Berra
________________________________________

Resilienssistä sanottua:

  • ”Tietoinen ja ennakoiva kyky sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä niiden jälkeen.”
  • ”Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa” … ”opittu kyky, jota voi kehittää”.
  • ”Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa … toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä.”
  • Joustokesto, sieto

Vakioinnin ajatus sisältää näennäisen paradoksin: Kuinka voimme olla joustavia, jos meillä on nykyistä enemmän vakiointia ja kurinalaista toimintaa?

Resilienssi on tarkasteltavissa useista eri kulmista

  • Rakenteellinen resilienssi

Onko kriittiset rakenteet mitoitettu sietämään tavallista suurempaa pistekuormaa? Lentokoneessa tämä tarkoittaa lujuuslaskennan varmuuskertoimia, mutta sairaalassa taas tilojen ja henkilöstön suunnittelua niin, että laajan epidemian puhjetessa toiminta joustaa. Yhtä hyvin voidaan kysyä, tekevätkö jäykkä kustannuspaikkarakenne ja jäykät käytänteet sinun työpaikkasi haavoittuvaksi, epäresilientiksi, kun tarvitaan osastorajat ylittävää yhteistyötä?

  • Resilienssi ja prosessit

Prosessiresilienssi tarkoittaa mm. joustavuuden etsimistä yhteistyön rajapintojen vakioinnista ja toiminnan kurinalaisuudesta. Tämä on helppo ymmärtää, kun ajattelee vertauskuvallisesti, kuinka loputtomia konfigurointimahdollisuuksia Lego-palikat tarjoavat. Tai kuinka kätevää on, kun meillä on standardoidut millimetrikokoiset pultit ja mutterit.
Ovatko prosessit sellaisia, että ne mahdollistavat ammattilaisten oman järjenkäytön ja omat luovat ratkaisut, kun tilanne ei olekaan ennalta määritellyn kaltainen? Ovatko prosessien alaprosessit sellaisia, että niitä voidaan joustavasti ja tehokkaasti yhdistellä, kuten legoja?

  • Tekninen resilienssi

Voiko laitteita siirtää ja yhdistellä joustavasti? Onko kaikki kriittinen kahdennettu tai muuten varmistettu? Ovatko laitteet ja teknologiat monikäyttöisiä?

  • Henkinen resilienssi

Ohjautuvatko ihmiset ennakolta kirjoitettujen nuottien mukaan, vai hakeutuvatko he joustavasti kohti selkeitä tavoitteita ja päämäriä. Onko osaaminen sellaisella tasolla (soveltavaa osaamista), että he pystyvät luovimaat karikoiden ohitse, kun kaikki ei mene suunnitellusti?

Resilienssi pohjaa terveeseen ammatilliseen itseluottamukseen: Kyllä me pärjäämme, kun teemme sen, mitä pitää tehdä.

Selkeät rakenteet, sovitut roolit ja perustehtävät, sekä hyvä lähijohtaminen luovat henkistä resilienssiä.

  • Riskienhallintaresilienssi

Tunnetaanko riskit ja niiden vaikuttavuus (odotusarvo = riskin koko * riskitapahtuman tapahtumatodennäköisyys)? Onko niihin varauduttu riskienhallinnan keinoin minimoimalla, jakamalla tai eliminoimalla riskit? Käytännössä: Toimitaanko ennakoivasti ja ammattimaisesti, vai reagoidaanko vasta kun jossain rysähtää? Syntyykö tästä uhka toiminalle?
Suuri osa yritysten varallisuudesta on aineetonta ja kulkee osin nahkakansissa. Entäpä jos avainhenkilö on yhtäkkiä pois pelistä, tai tekniset speksit sisältävä kannettava tietokone varastetaan?

  • Kaupallinen resilienssi

Liiketoimintariskejä vastaan ei voi suojautua vakuutuksilla. Pitää pärjätä kilpailussa ja olla ennakoivasti viisas. Oletteko ketterä, kilpailukykyinen ja notkea, vai muistuttaako toiminta ikääntynyttä labradorinnoutajaa; ystävällinen, kömpelö, hajamielinen ja hidas.
Onko suhteellinen kilpailuetu tunnistettu ja osataanko sitä suojata ja vahvistaa?

Resilienssi ja esimerkit

Entisessä työpaikassani oli lukemattomia erilaisia tapoja tehdä matkalasku. Tilanteesta ei ollut oikeasti iloa kenellekään, mutta siitä oli paljon haittaa talon laajuisissa yhteistyöhankkeissa. Ne menivätkin usein käytännössä väärille kierteille erilaisista paikallisista käytännöistä johtuen.

Lentokoneen miehistö voi työskennellä yhdessä, vaikkei olisi koskaan lentänyt aikaisemmin samalla kokoonpanolla. Heillä on tarkasti ennalta sovitut työroolit ja -vastuut. Jos joku sairastuu, hänelle on helppo löytää ja nimittää sijainen saman tyyppipätevyyden hankkineista henkilöistä. Toiminta on resilienttiä.

Mitä Sinun työpaikallasi pitäisi tehdä ihmisten ja toimintamallien resilienssin lisäämiseksi?
Aloitetaanko yhdessä käytännönläheisesti osastosi tai yksikkösi työpajalla, jossa tunnistamme resilienssin keskeisiä elementtejä, ja sovimme porukalla mitä niiden hyväksi tehdään?

Resilienssi – Leaderment Oy – Ota yhteyttä!

Lähteet mm.
•    http://blogi.huoltovarmuus.fi/resilienssia-etsimassa/
•    http://www.spek.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tutkimustoiminta/Resilienssi/Turvallisuudesta-resilienssiin

Lue myös aiheista Muutosjohtaminen sekä SOTE ja johtamisen kehittäminen

Pomon viestintä muutostilanteessa, äänite 2:38


Klikkaa palkin vasenta päätyä niin toisto käynnistyy (2:38)
Podcastin perusviestit:
5 kysymystäni esimiehelle: Miten minulle käy * 5 ?
3 viestiä joita tarvitsen: 1.Mitä uutta teen? 2.Mitä lakkaan tekemästä? 3.Mitä alan tehdä eri tavalla?
•Hissipuhe
•17 toistoa (Valpolan vinkki)
•Mitä siinä on minulle, meille, asiakkaalle?
•Voitko kertoa keskeneräisestä?
•Huhut täyttävät tyhjiön
•Viestintä ja oheisviestintä

Lue lisää:
http://leaderment.fi/muutosviestinta/

Räätälöity juttu

Ehkä mikään valmiista vaihtoehdoista ei osu? Tai ette vielä tiedä, mistä aloittaa ja mitä voisi kokeilla?

Näillä sivuilla esitellyt valmiit ratkaisut on kuvattu asiakkaiden avuksi. Ne toteutuvat vain harvoin juuri sellaisinaan. Siksi pieni ja joustava asiantuntijayhteisö voi olla juuri oikea yhteistyökumppani organisaatiollesi.

Kerro mistä kenkä puristaa, tai mitä haluaisitte saavuttaa. Keskustellaan tilanteesta ja etsitään yhdessä toimiva malli ja konkretia!

Kouluttajakoulutus

Kuvaus: Kouluttajakoulutus, Train the Trainer

Tarve tai tilanne: Sopii esimerkiksi muutosagenttivalmennukseen. Miten suunnittelen ja toteutan toimivan työpajan? Lisää varmuutta ja hallittavuutta sisäisiin tilaisuuksiin. Työkaluja ja menetelmiä vetäjille ja kouluttajille.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat, valmentajat, muutosagentit

Kesto: 4-8h, 1-3 kertaa

Yrityskulttuurin muuttaminen

Kuvaus: Valmennuksessa ja työpajassa käydään läpi yrityskulttuurin tunnistaminen, muuttaminen ja sovitaan seuraavista askeleista.

Tarve tai tilanne: Onko organisaation kulttuuri – arkinen tapa toimia ja ajatella – sitä mitä pitäisi? Mistä kulttuuri kumpuaa ja miten sitä voisi ohjata?

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2-8h

Muutoksen asiajohtaminen

Kuvaus: Valmennus ja tietoisku: Miten luoda tavoitteellinen ja hallittu suunnitelma, sekä varmistaa sen toteutus. Roolit, vastuut ja sudenkuopat.

Tarve tai tilanne: Muutos tulossa? Tietoisku ja keskustelu siitä miten hanke organisoidaan ja junaillaan niin että perusasiat ovat kunnossa. Sopii erityisesti hanketiimille ja hankkeen omistajille käynnistysvaiheessa.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2-4h

Ihmiset muutoksessa

Kuvaus: Henkilöjohtaminen muutostilanteessa ja kehityshankkeissa. Työpaja ja valmennus esimiehille ja projektityön tekijöille.

Tarve tai tilanne: Muutos tulossa? Tietoisku ja keskustelu siitä miten ihmiset kokevat muutoksen ja miten kipuilua voi vähentää ja sitoutumista lisätä.

Kohderyhmä: Esimiehet, ihmiset muutoksen keskellä

Kesto: 2-4h

Hankestartti

Kuvaus: Kuinka hoidetaan uudistushankkeen hallittu käynnistys ja organisointi? Työpaja hanketiimille tai hankkeen vetäjille.

Tarve tai tilanne: Uusi kehityshanke on käynnistymässä. Halutaan varmistaa, että työ on raitellaan heti alusta.

Kohderyhmä: Työryhmät, johtoryhmät

Kesto: 2-8h

Projektituki muutoshankkeessa

Kuvaus: Muutosjohtamisen suunnittelu ja -organisointi. Valmennustilaisuus tai pitempikestoinen asiantuntijapalvelu (=Käytännön apu organisaation sisällä)
Tarve tai tilanne: Muutos tai kehityshanke joka vaikuttaa henkilöstön arkeen. Projektiajattelun hyödyntäminen.
Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat
Kesto: Tilanteen mukaan