Muutosjohtamismietteitä, äänite 4:27

Klikkaa palkin vasenta päätyä.

Tässä puheenvuorossa käsitellään neljää muutosjohtamisen näkökulmaa: Yhteistä tahtotilaa, Johtamisen merkitystä, Osallistamista ja suunnitelmallista hankkeen eteenpäin viemistä.

Muutoksen asiajohtaminen

Kuvaus: Valmennus ja tietoisku: Miten luoda tavoitteellinen ja hallittu suunnitelma, sekä varmistaa sen toteutus. Roolit, vastuut ja sudenkuopat.

Tarve tai tilanne: Muutos tulossa? Tietoisku ja keskustelu siitä miten hanke organisoidaan ja junaillaan niin että perusasiat ovat kunnossa. Sopii erityisesti hanketiimille ja hankkeen omistajille käynnistysvaiheessa.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2-4h