Räätälöity juttu

Ehkä mikään valmiista vaihtoehdoista ei osu? Tai ette vielä tiedä, mistä aloittaa ja mitä voisi kokeilla?

Näillä sivuilla esitellyt valmiit ratkaisut on kuvattu asiakkaiden avuksi. Ne toteutuvat vain harvoin juuri sellaisinaan. Siksi pieni ja joustava asiantuntijayhteisö voi olla juuri oikea yhteistyökumppani organisaatiollesi.

Kerro mistä kenkä puristaa, tai mitä haluaisitte saavuttaa. Keskustellaan tilanteesta ja etsitään yhdessä toimiva malli ja konkretia!

Pelisääntöjen kirkastus

Kuvaus: Työpaja ja keskustelutilaisuus: Rakennetaan yhdessä työyhteisön pelisäännöt, tai päivitetään entiset ajan tasalle.

Tarve tai tilanne: Sujuva arki tarvitsee arkisia pelisääntöjä ja niiden kertaamista. Ilman pelisääntöjä rakentavalta palautteelta puuttuu pohja.

Kohderyhmä: Työryhmät, yhteisöt

Kesto: 2-8h

Johtoryhmän käynnistys

Kuvaus: Uuden tai muuttuneen esimiesryhmän käynnistystilaisuus. Käydään läpi pelisäännöt, ryhmätyöroolit, tavoitteet ja roolit, kokouskäytännöt.

Tarve tai tilanne: Käynnistyvä avainhenkilöryhmä. Roolit epäselvät, tunnetaan toiset hieman pinnallisesti. Halutaan päästä laadukkaaseen ryhmätyöhön.

Kohderyhmä: Esimiesryhmät

Kesto: 4-8h