Esimiestyön ristiriitaiset vaatimukset ja niiden kohtaaminen

Kuvaus: Esimiestyö helpottuu kun siihen liittyvät rakenteelliset ja rooliin liittyvät jännitteet tulevat tutuiksi.

Tarve tai tilanne: Tietoisku erikseen tai osana muuta valmennusta. Auttaa ymmärtämään esimiehen roolin jännitteitä ja vähentää tarpeetonta stressiä.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2h

Kehityskeskustelut

Kuvaus: Varmistetaan tulokselliset ja laadukkaat kehityskeskustelut. Käytäntöjen luominen ja entisten kirkastaminen. Tavoitteet, sisältö ja käytännön toteutus. Harjoitteita. Sopii kun kehityskeskustelukäytäntöä juurrutetaan tai halutaan saada siitä enemmän irti. Sopii kaikille osapuolille.

Tarve tai tilanne: Tavoitteena sujuva arki, selvät tehtävät ja vastuut, sekä toimiva tiedonkulku.

Kohderyhmä: Esimiehet ja asiantuntijat

Kesto: 4-8h