Työpaikan vuosikello aikaan

Kuvaus: Työpaja jossa käydään läpi työpaikan vuoden kierto ja varmistetaan, että tekemiset ovat sopivassa ajallisessa vaiheistuksessa toisiinsa nähden.

Tarve tai tilanne: Onko suunnittelu talon eri osissa tai eri tasoilla irti toisistaan. Tilaisuudessa tunnistetaan kehityskohteita ja sovitaan mitä asialle tehdään.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2-4h

Mahdollisuuksien kirkastus

Kuvaus: Työpaja jossa mahdollisuudet, tarpeet ja tekemättömät työt kartoitetaan ja laitetaan tärkeysjärjestykseen. Antaa ryhtiä vuosisuunnitelman tai hankkeen suunnitelman tekemiselle

Tarve tai tilanne: Priorisoi ja fokusoi toimintaa. Osana työpaikan kehitystä tai isoa hanketta. Nostaa motivaatiotasoa. Sitouttaa. Auttaa siirtymään sanoista tekoihin.

Kohderyhmä: Ryhmät, henkilöstö

Kesto: 2-6h

Suorituksen johtaminen

Kuvaus: Tuumasta toimeen. Johtamisprosessin valmennus, jonka periaatteet auttavat selkeiden vastuiden, työnkuvien ja tavoitteiden sopimisessa. Näin päätään sanoista tekoihin. Tilaisuudessa voidaan käsitellä juuri oman työpaikan asioita.

Tarve tai tilanne: Johtamisen perusprosessin läpikäynti. Vastuiden kirkastaminen. Voidaan täydentää kehitystyöpajalla.

Kohderyhmä: Esimiehet, asiantuntijat

Kesto: 2h tietoisku … 2 päivän työpaja