Monimutkaisiin ongelmiin yksinkertaisia ratkaisuja

Jossain tutkimusoppaassa oli periaate, jonka mukaan monimutkaisia ilmiöitä tulee tutkia yksinkertaisella tavalla.

Jos tarkasteltava asia on sisäiseltä luonteeltaan kimurantti, laaja tai muuten vaikeasti haltuun otettava, tästä seuraa, että tarvitaan yksinkertaista ja selkeää lähestymistapaa.

Tämä pätee hyvin johtamiseen. Jos tilanne, organisaatio ja toiminta ovat valmiiksi monimutkaisia, ja niitä yritetään johtaa kovin koukeroisella tavalla, on lopputulos hämärä ja sekava. Mitä monimutkaisempi johtamishaaste, sitä yksinkertaisempia perusperiaatteita tarvitaan.

Yksinkertaisuus ei kuitenkaan ole hyve ajattelussa. Yksinkertaisten toimivien ratkaisujen luominen ja tunnistaminen saattaa vaatia  syvällistä ja analyyttistä ajattelua. Kiteyttäminen on viisautta.

Johtamisen kehittämishankkeiden yhteydessä törmää samoihin juonirakenteisiin, vaikka näyttämö ja tilanne ovatkin erilaisia. Siksi johtamisen haasteiden ratkominen kannattaa aloittaa viisaiksi osoittautuneista peruskysymyksistä:

  • Kenen hyväksi teemme töitä?
  • Mikä on tehtävän työn päämäärä ja tarkoitus, ja onko se kaikkien tiedossa?
  • Minkälaisella työnjaolla pyrimme eteenpäin, ja millaisia välietappeja meillä on?
  • Miten arvioimme onnistumista ja annamme toisillemme palautetta? Voiko työntekijä arvioida omaa suoriutumistaan luotettavalla tavalla?
  • Kuinka toimitaan kun kaikki ei mene ajatellulla tavalla?
  • Mitä osaamista meillä on, ja mitä tarvitaan lisää? Toistammeko liikaa vanhoja menestysreseptejä?
  • Onko työpaikalla selvät yhteiset pelisäännöt sujuvan arjen pyörittämiseksi?